Hình ảnh bất ngờ về những bàn tay "khổng lồ" ở biển Thanh Hóa khi thủy triều lên cao