Nữ du khách bị giễu "làm màu" vì video khóc lóc khi du lịch Việt Nam