Tour Bay Tây Nguyên Măng Đen, Ngã 3 Đông Dương, Khẩu Bờ Y, Kontum – Gia Lai

5,290,000

Ngày 1: PLEIKU – KON TUM – MĂNG ĐEN (ăn trưa, tối)
Ngày 2: MĂNG ĐEN – KON TUM – CỬA KHẨU BỜ Y (ăn 3 bữa)
Ngày 3: KON TUM – PLEIKU (ăn 2 bữa)